Kontakta mig
Stäng
Vill du att vi ringer upp dig?

Fyll i dina uppgifter nedanför så återkommer vi snarast möjligt!

Vad gäller ditt ärende?

Försäkringsintyg

 

Härmed bekräftas att Flyttcenter i Uppsala AB med org.nr. 559219-4426 har tecknat försäkring för transportöransvar i enlighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser i BOHAG 2010 samt KONTOR 2003.

För BOHAG 2010 är ansvaret begränsat till 20 prisbasbelopp per hushåll och gäller för transporter inom Sverige.

För KONTOR 2003 är ansvaret begränsat till 30 prisbasbelopp per uppdrag. För godsenhet med maxvikt 25 kg är ansvaret högst 50 % av prisbasbeloppet och för godsenhet vars vikt överstiger 25 kg är ansvaret begränsat till 2 % av prisbasbeloppet per kg. Ansvaret för kontorsflyttningar gäller inom Norden.

Försäkringsgivarens ansvar är begränsat till maximalt 10 Mkr per skadetillfälle.