Kontakta mig
Stäng
Vill du att vi ringer upp dig?

Fyll i dina uppgifter nedanför så återkommer vi snarast möjligt!

Vad gäller ditt ärende?

RUT-avdrag flytt

icon_rut-avdrag-cirkelNär du anlitar oss för flyttjänster har du rätt till så kallat RUT-avdrag vid flytt förutsatt att du uppfyller vissa kriterier. Läs mer om vad som gäller här och på Skatteverkets hemsida.

När kan jag få RUT-avdrag vid flytt?

Exempel på flyttjänster som ger rätt till RUT-avdrag är

  • flytt mellan bostäder.
  • flytt av bohag till och från magasinering. Förutsättningen är dock att magasineringen ingår som ett led i flytten och att den sker under en kortare period.
  • packning och uppackning.
  • lastning, lossning och annat iordningställande för transport.
  • arbetstid för transport.

Kostnader för flyttbil, drivmedel och hyra för magasin ger inte rätt till rutavdrag. Du måste därför redovisa arbetskostnaden separat på flyttfirmans faktura.

Vad innebär det här för mig?

Du behöver uppfylla en del villkor för att du ska kunna ta del av rutavdraget. Du behöver också lämna korrekta uppgifter till oss på BudCenter. Mer om villkoren kan du läsa på Skatteverkets hemsida under Villkor för att få rutavdrag. Här några exempel på RUT-avdrag vid flytt:

RUT-avdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång: 50 %

Ex: Vid en flytt med en arbetskostnad på 100 000 kr betalar du endast 50 000 kr. Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Rutavdraget är per person som står skriven på bostaden ni flyttar ifrån. Mer om detta under ROT- och RUT-avdragets storlek på Skatteverkets hemsida.

Så här fungerar RUT-avdraget

När du anlitar oss på BudCenter för flyttjänster gör vi ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. Efter att du har betalat begär vi en utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalningen fyller de sedan i förväg i beloppet på din inkomstdeklaration. Ett villkor för att Skatteverket ska bevilja avdraget är att du har betalat tillräckligt med skatt under inkomståret. Läs mer om hur det fungerar på Skatteverkets hemsida under Så här fungerar rot- och rutavdraget.

Räkna ut ditt RUT-avdrag

På sidan Uppskatta ditt ROT- och RUT-avdrag kan du räkna ut ditt rutavdrag för innevarande år. Om du redan använt något av dessa avdrag måste du skriva in även dessa summor här för att få ett korrekt resultat. Minns du inte de tidigare summorna? Kolla upp det under ROT & RUT – mina avdrag.

Har du fortfarande funderingar runt RUT-avdrag vid flytt?

Det går bra att kontakta Skatteverket via mejl eller telefon för skattetekniska frågor.

Skatteupplysningen: 0771–567 567

Utlandet: + 46 8 564 851 60

Om du nekas rutavdrag och uppger att du önskar avdrag debiterar BudCenter dig återstående belopp samt en administrationsavgift på 495 kr som tillkommer.

Har du ytterligare frågor runt flytt? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på BudCenter!